FindWork | About Us

Findwork.vn là nền tảng tuyển dụng nghành IT Software.

Chúng tôi cho rằng ngành IT Software là một mũi nhọn của Việt Nam vì vậy Findwork.vn đã ra đời và mong rằng ngành IT sẽ phát triển nhanh chóng hơn nữa.

Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là nền tảng uy tín cho cộng đồng ngành phần mềm Việt Nam vươn xa.