Description

Được triển khai từ cuối năm 2014, với cơ sở đầu tiên được thành lập ngày 23/05/2015, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax là thành quả của sự kết hợp giữa Tập đoàn Giáo dục nổi tiếng Chungdahm Learning và Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Mang theo sứ mệnh đem đến cho trẻ em Việt Nam một sản phẩm tiếng Anh cao cấp.

Best About This Position

- Thưởng theo doanh thu

- Giảm học phí cho con ruột

- Khám sức khỏe định kỳ

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...

Our Key Skills

Jobs