Welcome to Us. Find the dream job

Benefits

Chế độ lương & thưởng cạnh tranh - hấp dẫn, gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại , thỏa sức tham giá các CLB,...

Development

Có cơ hội tham gia lớp học kĩ thuật, kĩ năng mềm, ngoại ngữ do công ty tài trợ, trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, BrSE hay Đào tạo tại nước ngoài

Opportunities

Nghiên cứu và thử thách bản thân với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới, được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân

Jobs

[HCM] 03 Bridge System Engineer (BrSE) ($1500 – $2800)

1,500 - 2,800

BrSE

[HCM] 01 QC Leader (Up to $1500)

1,000 - 1,500

QC

[HCM] Project Manager (Up to $2500)

2,000 - 2,500

Project Manager

[HCM] 02 C# Developer ($1000 – $1500)

1,000 - 1,500

C#

[HCM] 01 Ruby on Rails Leader (Up to $3500)

3,000 - 3,500

Ruby on Rails

[ĐN] 02 iOS Developers (700$ – 1500$)

700 - 1,500

iOS

[ĐN] 03 PHP Developers (up to $1500)

1,000 - 1,500

PHP

[HCM] 02 Quality Assurance (up to $1500)

1,000 - 1,500

QA

[ĐN] 02 Python Developer (up to 1500$)

1,000 - 1,500

Python